• Yaara Shalem Nassi

אבא עשיר אבא עני/ 1 מתוך 2

1. עני יגיד "אני לא יכול להרשות זאת לעצמי". כך הוא גורם למח להפסיק לעבוד.

עשיר לעומת זאת ישאל "איך אוכל להרשות זאת לעצמי"? ברגע הזה המח מתחיל לעבוד.


2. עני יגיד "אני לא צריך כסף". עשיר לעומתו יגיד "כסף זה כח".


3. עני יגיד "אני עובד בשביל הכסף". עשיר יגיד "כסף עובד בשבילי".


4. אדם עני ירכוש השכלה ויעבוד בחברה גדולה. אדם עשיר ילמד איך לגרום לכסף לעבוד בשבילו.


5. הדבר הכי חשוב זה לנסות, ולא רק לדבר."אם נכשלת, זה אומר שאתה עושה משהו. אם אתה עושה משהו, יש לך סיכוי". סופר: רוברט קיוסאקי

6. אצל רוב האנשים הפחד מכישלון גדול יותר מהתשוקה להצליח. הם בוחרים לשחק בטוח.


7. אל לך להאשים את הסביבה. תוכל להאשים את עצמך ובכך ללמוד משהו ולשפר את עצמך.


8. כאשר מעלים לאדם עני את הכנסתו, הוא מעלה בהתאמה את הוצאותיו, כך שלנצח יישאר במרוץ העכברים.


9. בית הספר זוהי רק ההתחלה, כל החיים נדרש ללמוד ולהתפתח.


10. אנשים עשירים רוכשים נכסים. אנשים עניים רוכשים נטלים שהם חושבים שהם נכסים.

{נכס- כל דבר שמניב הכנסה. בית למגורים אינו נכס, מאחר ואין ממנו הכנסה. להיפך, יש בו רק הוצאות של משכנתא ותחזוקה. על כן, הוא מוגדר נטל}.


11. פחות חשוב מה ההכנסות שלך ומה ההוצאות שלך. מה שחשוב זה מה שנשאר אחרי חישוב הכנסות פחות הוצאות.


12. כאשר קונים דירה למגורים אנחנו מפסידים את כל ההון שהיה יכול להיות מושקע עבור רכישת נכסים ואת כל התזרים שהיה נובע מההשקעה במשך כל הזמן שאנחנו חיים בו.


13. אנשים עשירים, באמת נהיים עשירים יותר, מאחר והכסף שלהם עובד בשבילם.


14. עושר – מתרחש כאשר ההכנסות החודשיות מההשקעות שלך גדולות מההוצאות החודשיות שלך. באופן כזה, אתה יכול להיות חופשי מעבודה.


15. עשירים מתרכזים בהגדלת הנכסים ולא בהגדלת ההכנסה.


16. לאדם יש מקצוע. אך בנוסף אליו, צריך להיות לו עסק. העסק שלו אלו הנכסים שלו.


17. התחל לקנות נכסים במקום נטלים!


18. להבין את החוק יעזור לך להוזיל עלויות מיסים.


19. לכולם יש חוסר ביטחון. כולם חווים ערעור ביכולות שלהם, למרות כל הכישרונות שלהם.

מה שיקבע את עתיד החיים שלך זה כמה אומץ ואינטליגנציה יש לך.

"לפני שתוכל לשנות את הארנק שלך מעני לעשיר, אתה חייב לשנות את הרוח שלך מעניה לעשירה".
0 comments