• Yaara Shalem Nassi

איך מאיצים כלכלה במצב של משבר?

בנק ישראל- הבנק המרכזי של מדינת ישראל. בראש הבנק עומד נגיד בנק ישראל. תפקיד הבנק לשמש בנקאי של הממשלה, להנפיק מטבע, לשמור על יציבות מחירים ולהביא לצמיחה ותעסוקה.

בנק ישראל מלווה כסף לבנקים המסחריים וגם מאפשר להם להפקיד כסף אצלו. בנק ישראל מפרסם את שער הריבית. בהתאם אליו, הבנקים המסחריים (בנק פועלים, לאומי וכדומה) קובעים את הריבית אותה יעניקו לחוסכים בפקדונות וכן את הריבית אותה יגבו עבור הלוואות.


בנק ישראל מכוון ליעד אינפלציה (עליית מחירים) של בין 1% ל-3% בשנה.

הכלי המרכזי בו הוא מנסה להשיג מטרה זו הוא ע"י שינוי ריבית בנק ישראל.

כיצד שינוי גובה הריבית גורם לאינפלציה ?

כאשר יש האטה בפעילות הכלכלית במשק, ורוצים להחיות אותו, מורידים את הריבית- הורדת הריבית מתמרצת את המשק לקחת הלוואות מאחר וההחזר עליהן נמוך, לקנות יותר נכסים, דבר שמגדיל את הביקוש וגורם לעליית מחירים.

תזוזת הריבית מביאה לשינוי משמעותי בקצב הכלכלה:

  • גידול בביקוש למסחר בשוק ההון- מאחר והריבית על הפקדונות בבנק כ"כ נמוכה, נעדיף להשיג תשואה גבוהה יותר בשוק ההון במניות ובאג"ח.

  • מחיר אג"ח גבוה יותר- המחירים בשוק ההון מושפעים מהיצע וביקוש. השקעה באג"ח מהווה אלטרנטיבה לפיקדון בנקאי. כאשר הריבית שהבנק מציע עבור הפקדת כסף יורדת, משקיעים יעדיפו לרכוש אג"ח בעלת תשואה גבוהה יותר, כך יווצר ביקוש גבוה יותר לאג"ח ומחירה יעלה.

  • נדל"ן – כאשר הריבית יורדת, נזהה עליות במחירי הנדל"ן. נגרם מאחר וכאשר נרצה לקחת הלוואה מהבנק, נצטרך לשלם עבורה פחות כסף.

0 comments