• Yaara Shalem Nassi

איזה פוליסת חיסכון השיגה את התשואה הגבוהה ביותר ?

פוליסת חיסכון:

כלי המאפשר לציבור להשקיע בשוק ההון ובנכסים נוספים כמו נדל"ן בארץ ובחו"ל, כבישי אגרה, קרנות גידור וכדומה באופן פאסיבי באמצעות חברות ביטוח.


מה צריך לדעת ?

סכום הפקדה: אין מגבלה על סכום להשקעה.


הלוואה: ניתן לקחת הלוואה עד לגובה של 50% מהסכום שהשקענו בריבית נמוכה שנעה בין פריים מינוס 0.5% לפריים פלוס 1.5% במסלול כללי/אג"ח. במסלול מניות לא ניתן לקחת הלוואה.

את סכום ההלוואה ניתן להשקיע באפיק נוסף, לדוגמא בקופת גמל להשקעה/ השקעה בקרנות סל עוקבות מדד.


דמי ניהול: דמי ניהול בגובה 0.9%-1.1% בשנה על הסכום בקופה. יש הטבות בדמי ניהול לחברי חבר, הסתדרות המורים והייטקזון (גם קרבה ראשונה ייהנו מהטבה).

הטבת מס:

1. ישנה הטבת מס החל מגיל 70.

2. משלמים 25% מס על הרווח הנצבר רק כאשר פודים את הקופה. עד אז נהנים מריבית דריבית על כל הסכום.

מעבר בין מסלולי השקעה: מעבר בין אפיקי השקעה מנייתי/סולידי- לא כרוך בעמלות.


מעבר בין בתי השקעות: רק בהכשרה חברה לביטוח בתכנית בסט אינווסט ניתן לעבור בין 5 בתי השקעות (אלטשולר, ילין, מור, מיטב דש ופסגות) ללא תשלום של 25% מס ריווחי הון.

בשאר חברות הביטוח מעבר בין בית השקעות אחד לשני יגרור תשלום מס ריווחי הון בגובה 25% מהרווח.

באיזה מסלול נבחר:

אג"ח, כללי או מנייתי ? תלוי בתקופת ההשקעה.בהתאם למחקר של 70 שנה האחרונות, נצפה שאם קונים מניות (הכוונה למגוון רחב של מניות כפי שקורה בפוליסת חיסכון, ולא למניה בודדת) ומוכרים אותן לאחר שנה- יש סיכון להפסד של 39% וסיכוי לרווח של 47%.


אם קונים מניות ומוכרים אותן לאחר 5 שנים- יש סיכון להפסד של 3% וסיכוי לרווח של 28% עבור כל שנה.

בטווח של 10 שנים, יש סיכון להפסד של 1% וסיכוי לרווח של 19% עבור כל שנה.


מהגרף מבינים שמי שמשקיע במניות ורואה הפסד, לא צריך להיבהל ולצאת מההשקעה, כי בדרך זו הוא מממש את ההפסד. להיפך, צריך להשאיר את הכסף במסלול המנייתי ולתת לו לתקן את הירידות.

אם במצב של הפסד, נעביר את הכסף למסלול כללי/אג"ח, ידרשו עשרות שנים לתקן את ההפסד, לעומת המסלול המנייתי שיכול לתקן הפסדים בכמה שנים בודדות.


היכן לפתוח פוליסת חיסכון


חברות הביטוח עם התשואות הגבוהות ביותר במסלול מנייתי ב-5 השנים האחרונות:

הכשרה, מגדל וכלל.


חברות הביטוח עם התשואות הגבוהות ביותר במסלול כללי ב-5 השנים האחרונות:

הפניקס, הכשרה והראל.


0 comments