• Yaara Shalem Nassi

איזה קופת גמל להשקעה השיגה את התשואה הגבוהה ביותר?


קופת גמל להשקעה:

כלי המאפשר לציבור להשקיע בשוק ההון באופן פאסיבי באמצעות בית השקעות.

ניתן למשוך את סכום ההשקעה בכל עת, עם תשלום מס ריווחי הון בגובה של 25% מהרווח שנצבר.


מה צריך לדעת ?


סכום הפקדה: עד כ- 70K ₪ בשנה לכל ת.ז, כלומר, אם יש 3 נפשות בבית, ניתן להפקיד 210K ₪ בשנה.


הלוואה: 4 בתי השקעות מאפשרים לקחת הלוואה בריבית נמוכה שנעה בין פריים מינוס 0.5% לפריים+1.5% על חשבון הסכום הצבור בקופת הגמל להשקעה: מנורה, הלמן אלדובי, מיטב דש ומגדל. הלוואה יכולה לשמש כהשקעה באפיק נוסף כמו בפוליסת חיסכון, או השקעה במדדים.


דמי ניהול: דמי ניהול של כ-0.5%-0.8% בשנה על הסכום בקופה.

יש הטבות בדמי ניהול לחברי חבר, הסתדרות המורים והייטקזון (גם קרבה ראשונה יהנו מהטבה).


הטבת מס:

1. משלמים 25% מס על הרווח הנצבר רק כאשר פודים את הקופה. עד אז נהנים מריבית דריבית על הרווחים.

2. מגיל 60 ומעלה, ניתן לקבל את הסכום כקצבה וכך ליהנות מפטור ממס ריווחי הון.


מעבר בין מסלולי השקעה: מעבר בין אפיקי השקעה מנייתי/סולידי- לא כרוך במס.


מעבר בין בתי השקעות: מעבר בין בית השקעות אחד לשני - לא כרוך במס.


באיזה מסלול נבחר:

אג"ח, כללי או מנייתי ? תלוי בתקופת ההשקעה.
בהתאם למחקר של 70 שנה האחרונות, נצפה שאם קונים מניות (הכוונה למגוון רחב של מניות כפי שקורה בקופת גמל להשקעה, ולא למניה בודדת) ומוכרים אותן לאחר שנה- יש סיכון להפסד של 39% וסיכוי לרווח של 47%.

אם קונים מניות ומוכרים אותן לאחר 5 שנים- יש סיכון להפסד של 3% וסיכוי לרווח של 28% עבור כל שנה.

בטווח של 10 שנים, יש סיכון להפסד של 1% וסיכוי לרווח של 19% עבור כל שנה.


מהגרף מבינים שמי שמשקיע במניות ורואה הפסד, לא צריך להיבהל ולצאת מההשקעה, מאחר ובדרך זו הוא מממש את ההפסד. להיפך, צריך להשאיר את הכסף במסלול המנייתי ולתת לו לתקן את הירידות.

אם במצב של הפסד, נעביר את הכסף למסלול כללי/אג"ח, ידרשו עשרות שנים לתקן את ההפסד, לעומת המסלול המנייתי שיכול לתקן הפסדים בכמה שנים בודדות.


היכן לפתוח קופת גמל להשקעה:

בתי ההשקעות עם התשואות הגבוהות ביותר במסלול מנייתי ב- 3 השנים האחרונות:

בתי ההשקעות עם התשואות הגבוהות ביותר במסלול כללי ב- 3 השנים האחרונות:


בית ההשקעות עם התשואה הגבוהה ביותר במסלול כללי ובמסלול מניות בשנה האחרונה- מור:
0 comments