• Yaara Shalem Nassi

הלוואות חברתיות

תיווך בין אנשים פרטיים/ עסקים שצריכים הלוואה, לבין אנשים שמעוניינים להלוות כסף בתמורה לריבית.

המלווים נהנים מריבית גבוהה יותר מזו שהיו מקבלים על הפקדה בבנק.

מבקשי ההלוואה משלמים ריבית נמוכה יותר מזו שהיו נדרשים לשלם בבנק.


צד מבקש הלוואה:

מפעילי הפלטפורמה האינטרנטית יבדקו את יכולת ההחזר של מבקש ההלוואה (שכר, השכלה ועוד).

בחברת "טריא" נרשם כי רק 1 מתוך 10 מבקשי הלוואה, מקבל אישור.

במידה ומבקש ההלוואה קיבל אישור, הבדיקה תקבע את רמת הסיכון שלו. ככל שהסיכון שלו גדול יותר - כך הריבית על ההלוואה תהיה גבוהה יותר.


צד משקיע:

סכום ההשקעה מפוזר על פני עשרות עד מאות הלוואות, במגוון ריביות, על מנת למקסם את הרווח מהריבית ולהקטין את הסיכון של מלווה שאינו עומד בתשלומים.


בין החברות בהן ניתן לבצע את ההשקעה: בלנדר, טריא, BTB.


תשואה:


חברת BTB המתמחה במתן הלוואות לעסקים (נחשב מסוכן יותר מהלוואה לפרטיים), מדווחת על תשואה של 7.45% בשנה.


חברת טריא מדווחת על תשואה בטווח של 3.5-8%, הממוצע עומד על 5.5% בשנה, תלוי ברמת הסיכון שנבחרה.


עלות השימוש בפלטפורמה

כ- 0.5% מגובה התיק בשנה לכל אחד מהצדדים (מלווה ולווה).

לדוגמא: עבור השקעה של 50,000 ₪, נשלם 250 ₪ בשנה.


יתרונות:

  1. מס ריווחי הון בגובה 15% ולא 25% כמו בשוק ההון (רווח הון מחושב לפי רווח פחות עלות השימוש).

  2. אפיק שונה משוק ההון. כך שניתן לפזר את הסיכון למסלול השקעה שונה.

  3. כל הגופים מפוקחים על ידי משרד האוצר.

  4. הכסף של המלווים נשמר בחשבון נאמנות.

  5. אם לווה אינו עומד בהחזרי התשלומים- החברה מפעילה תהליכי גביה חוקיים.

  6. ניתן למשוך את הכספים לפני מועד סיום ההלוואה (3-5 שנים) ללא עמלה.


חיסרון:

במהלך משבר הקורונה, חברות ההלוואות החברתיות קיבלו בקשות רבות לפירעון מצד המשקיעים, שלקח להם זמן רב לפדות. כלומר יש קושי להנזיל את הכסף בזמן משבר. (יש לזכור שגם בשוק ההון בתקופת משבר, כאשר מחיר הנייר נמוך, לא נמהר למכור ולהנזיל את הכסף).

0 comments