• Yaara Shalem Nassi

כוחו של התת מודע/ 2 מתוך 2

1. הטוב שאתה עושה לזולתך יחזור אליך. וכך גם הרע.


2. בורות בהבנת הנפש ובהתנהגותה היא המקור לכל בעיות הנישואין.

הסכמה על מטרות משותפות והנאה מחירות אישית הם מרכיבי נישואין הרמוניים.


3. אל תידוני בבעיות הנישואין שלך עם אף אחד פרט ליועץ המוסמך לכך. דעתם של הקרובים היא משוחדת ואינה אובייקטיבית. הימנעי מביקורתיות ומגינוי בן זוגך. אין זוג אשר לא נתקל בבעיות. בעודך דנה על מגרעותיו של בעלך, את יוצרת בתוכך את המצבים השליליים עליהם את מדברת.


4. אין טעם לחפש את הפגמים בזולתך. עדיף להתחיל בתיקון הפגמים שלך.


5. אתה בוגד נפשית בבן זוגך כאשר אתה מקניט ועוין כלפיו.

היה נאמן לשבועת הנישואין "אני מבטיח להוקיר, לאהוב ולכבד אותך במשך כל ימי חיי".


6. עליך לבחור באושר. אושר הוא כיוון מחשבה, יש לך חירות לבחור בו.


7. לא קיים מכשול בדרכך אל האושר מלבד המכשול שהוא פרי דמיונך.

את הפחד צריך לסלק ולהחליף באמונה בעצמך.


8. אדם מאושר הוא זה אשר מביא לידי ביטוי את המיטב שבו.


9. אני מסרב לתת לאדם כלשהו כח להקניט ולהטריד אותי. מה שאדם אחר אומר או עושה אינו יכול להרגיז אותך באמת, אלא רק כאשר אתה מרשה לו לעשות לך זאת. בהתחלה אתה חושב על דבריו, נותן לעצמך להתרגז ויוצר בתוכך רגש של זעם. אח"כ אתה מחליט להגיב ומשיב בתוקפנות. הרגש והתגובה נובעים כולם ממה שיצרת במוחך.


"הדרך היחידה שבה אדם אחר יכול לצער אותך היא באמצעות המחשבה שלך". סופר: גוז'ף מרפי

10. אישיות שאינה זוכה לאהבה, הופכת לחולה. אהבה פירושה הבנה, רצון טוב וכבוד לאחר. ככל שרבים יותר האהבה והרצון הטוב שאתה מפיץ, כך תקבל גם אתה יחס כזה.


11. ישנם בעולם אנשים וכחנים ומרי נפש. הם חולים מבחינה נפשית. כפי שלא היית מגנה אדם החולה בשחפת, אל לך לגנות אדם החולה בנפשו. עליך לחוש חמלה והבנה.


12. סלחנות פרושה גם לסלוח לעצמך. גינוי עצמי הוא הגיהינום וההגבלה. לסרב לסלוח לעצמך פירושה בורות נפשית.


13. אם מישהו מותח עליך ביקורת עניינית, הודה לו על כך ושפר את עצמך.


14. אם יש בך רצון לשחרר את עצמך מהרגל הרסני, אתה כבר בריא ב- 51%.


15. הפחד הוא אויבו הגדול ביותר של האדם. רוב פחדיך אינם מציאותיים.


16. עשה את הדבר שאותו אתה מפחד לעשות ופחדך יחוסל.


17. הרעיון המגשים את עצמו, הוא הרעיון שלו אנו מקדישים את תשומת הלב הגדולה ביותר.


18. נולדת עם שני פחדים בלבד: הפחד מגובה והפחד מרעש (לדוג': מכונית שמתקרבת). כל פחדיך האחרים נרכשו. היפטר מהם. הם הרסניים.


19. סבלנות, חביבות, כנות, ענווה ורצון טוב הן תכונות שאם תמשיך ליצור, תישאר תמיד צעיר ברוח.


20. אתה מזדקן כאשר אתה מאבד עניין בחיים, מפסיק לחלום ולחפש עולמות חדשים לכבשם.

כאשר מוחך פתוח לרעיונות חדשים ולהשראה חדשה, הנך צעיר ומלא חיים.

0 comments