• Yaara Shalem Nassi

6- קרן נאמנות מנייתית

שלב 1: באתר Funder נשווה בין הקרנות המנייתיות באמצעות דירוג קרנות:


ענף: מניות

גודל מנהל השקעות: מיליארד ומטה

גודל הקרן (הכי חשוב): מתחת ל 500 מיליון

את התוצאות נמיין לפי התשואות הגבוהות ביותר בשנתיים האחרנות.


שלב 2: תשואה

על מנת להשוות תשואות של 2 קרנות בטווח זמן הגדול משנתיים,

נבחר 2 קרנות ונשווה ביניהן:

נראה שהחל משנת 2017 התשואה של מור משיגה ואף גבוהה יותר מהתשואה של קסם:


שלב 3: דמי ניהול

1. דמי ניהול- רואים שדמי הניהול של קסם 2.62% גבוהים מדמי הניהול של מור 1.9%.

שלב 4: רמת סיכון

מדד שארפ - בוחן את עודף התשואה בהשוואה לרמת סיכון.

חישוב מדד שארפ = (תשואת התיק – ריבית אג"ח ממשלתי חסר סיכון) / סטיית התקן של התיק.

נעדיף להשקיע בנכס עם מדד שארפ גבוה יותר. האתר לא מציג השוואה של מדד שארפ, הוא כן מציג השוואה של סטיית תקן. ככל שהתנודתיות (סטיית התקן) של הקרן גבוהה יותר, כך גדלה אי הוודאות ולפיכך התיק מסוכן יותר. ניתן למצוא את מדד השארפ של קרן הנאמנות באתר Bizportal.

0 comments