• Yaara Shalem Nassi

4- מבוא לקרן נאמנות

מה זה קרן נאמנות?


במקום להשקיע במניה/ באג"ח ספציפית, מנהל הקרן משקיע עבורך ועבור משקיעים נוספים, במספר ניירות ערך במטרה לייצר תשואה ובתמורה לדמי ניהול ונאמנות.

מהווה נכס פיננסי פופולארי בשוק ההון הישראלי.


יתרונות השקעה בקרנות נאמנות:

  1. מאפשר השקעה בעלת פיזור רחב יותר שנועד לצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה.

  2. הכסף מנוהל על ידי מנהלי השקעות מומחים.

  3. ניתן להפוך את ההשקעות בקרנות נאמנות למזומנים באופן מיידי.

  4. אין כמעט מגבלה על כמות מינימאלית/ מקסימאלית להשקעה.

  5. הכסף שמור בנאמנות.

  6. מנהל הקרן מבצע קנייה ומכירה של ניירות מספר רב של פעמים, כאשר הפעולות האלו פטורות ממס ריווחי הון עד למועד פדיון הקרן (אם המשקיע היה מוכר וקונה ניירות ערך בעצמו, היה משלם מס רווחי הון באופן מיידי).


חסרונות

דמי ניהול גבוהים (נע בין 0.125%-4%).

יש מעל לאלף קרנות נאמנות, איך נבחר באיזה קרן נאמנות להשקיע?


הסבר, כולל צילומי מסך בפוסטים הבאים:

  1. קרן נאמנות גמישה

  2. קרן נאמנות מנייתית

  3. קרן נאמנות עוקבת מדד

  4. קרן נאמנות סקטוריאלית

0 comments