• Yaara Shalem Nassi

8- קרן נאמנות סקטוריאלית

השקעה בסקטור מסוים- השקעה במספר חברות העוסקות בענף מסוים: בטכנולוגיה/ נדל"ן/ בריאות וכדומה.


  1. בתוך דרוג קרנות, נבחר בענף הנדל"ן, נמיין לפי התשואות הגבוהות ביותר בשנתיים האחרונות.


2. בתוך דרוג קרנות, נבחר בענף אנרגיה, נמיין לפי התשואות הגבוהות ביותר בשנתיים האחרונות. נראה שכולן בירידות חדות.


3. בתוך דרוג קרנות, נבחר בענף ממונפות ואסטרטגיות, נמיין לפי התשואות הגבוהות ביותר בשנתיים האחרונות.


ניכנס לתוך ברק אסטרטגיות ונראה שהיא מדורגת 6F, כלומר בעלת דירוג הסיכון הגבוה ביותר.היא אמנם גובה דמי ניהול גבוהים של 3.8%, אך מחירה עלה מ- 100 ל- 460, תשואה של 360% ב- 4.5 שנים.

צריך לזכור שמה שהיה, הוא לא בהכרח מה שיהיה.0 comments