• Yaara Shalem Nassi

7- קרן נאמנות מחקה מדד

מדד- עוקב אחר ניירות הערך המרכיבים אותו ומניח כי הדיבידנדים המחולקים בו הושקעו מחדש בניירות הערך שבמדד. משקל כל נייר ערך במדד נקבע לפי שווי החזקות הציבור בו. המדד הוא בסך הכל נתון מספרי, ולא נייר ערך סחיר ולכן לא ניתן לקנות אותו, אך ניתן לרכוש מוצרים שעוקבים אחריו. המדד מחושב ומפורסם על ידי הבורסה מדי 15 שניות.


דוגמא: מדד תל אביב 125 מציג את התשואה שתתקבל עבור השקעה ב- 125 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.


קרן שמחקה/ עוקבת אחרי מדד ת"א 125- מנהל הקרן ישקיע באותן 125 מניות. בסמכותו להחליט איזה אחוז מההון ישקיע בכל אחת מהמניות, בשאיפה להשיג את תשואת המדד.

נחשבת למכשיר פיננסי פאסיבי.


דמי ניהול:

דמי הניהול בקרנות המחקות נמוכים מאוד בהשוואה לדמי הניהול של הקרנות האקטיביות.

קרנות אקטיביות- אלו כל שאר קרנות הנאמנות שאינן מנסות לחקות את תשואת המדד, אלא פועלות במטרה להשיג תשואה הגבוהה מתשואת המדד, בעבור דמי ניהול גבוהים. לדוגמא: קרן שמשקיעה במניות הכלולות במדד תל אביב 100, אמורה להציג תשואה טובה יותר ממדד זה. כדי להצליח להשיג תשואה גבוהה יותר מהמדד, היא מפעילה מחלקת מחקר שתדע לבחור את המניות הטובות ביותר במדד.


מחקרים הראו שלאורך זמן קשה וכמעט בלי אפשרי להכות את המדדים ולכן השקעה שמחקה מדד, בדמי ניהול נמוכים משמעותית, כדאית.


איך נבחן כדאיות השקעה בקרן המחקה מדד?


שלב 1: בתוך דירוג קרנות, נבחר בענף ת"א 125 ונמיין לפי התשואות הטובות ביותר בשנתיים האחרונות


שלב 2: נבחן את התוצאות, לדוגמא נבחן את קסם אקסלנס

שלב 3: תשואה

נבחן את מחיר הקרן על פני 5 שנים. הקרן הוקמה לפני כ-4 שנים. במהלך הזמן הזה מחירה עלה מ- 280

ל- 442. תשואה של כ- 55%.


גם בטווח של שנה וגם בטווח של שנתיים, קסם אקסלנס הצליחה להכות את מדד ת"א 125 ולכן היא מעניינת אותי.


0 comments